Tarihçe


Okulumuzun temeli, İstanbul Ermeni Patrikliği’nin önderliğinde Zenop Efendi Merametçiyan’ın bağışladığı arsa üzerinde Feriköy Kilisesinin bahçesinde bir okul inşa edilmesine karar verilmesiyle atıldı. Zamanın Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Reşad’ın fermanıyla ahşap bir binanın yapımına başlandı.
1912’de ilk kurucusu Vahan Hüdaverdi ile ilkokul olarak faaliyete başlayan okulumuz, 1952’de ortaokula dönüştürüldü. 1970’li yıllarda hayırsever Bay ve Bayan Kevork & Sirvart Karamanukyan’ın bağışlarıyla ilave kat ve bölüm inşaatı yapılarak derslik sayısı arttırıldı.Ülke genelinde 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesiyle 1998 - 1999 öğretim yılından itibaren ilköğretim okulu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Çağdaş eğitimin yalnızca bilgilendirmeyi değil aynı zamanda öğrenme isteğini de harekete geçiren bir ortamda gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Öğrencilerimizi mükemmel birer 21. yy yetişkini olarak hazırlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz onları bilgi çağının koşullarına uygun ve çağdaş insanın gereksinimlerini karşılayacak bir eğitim kurumunda yetiştirmektir.
Bu amaçla Vakıf Yönetim Kurulu, Okul Koruma Derneği, Okul Aile Birliği el ele vererek 2000-2001 öğretim yılı başlamadan oklumuzda bir takım onarım gerçekleştirdiler.

2000’li yılların yaşandığı günümüzde öğrencilerimizin insanları, doğayı, ülkesini seven, kendine güvenen ve saygı duyan; zamanını verimli kullanan, sadece derslerle yetinmeyip güzel sanatları ve sporu da hayatının bir parçası olarak gören; başarıya ancak planlı ve programlı bir çalışmayla ulaşılabileceğini bilen ve bunu uygulayan bireyler olarak yetişmeleridir. Bu amaçla resim, müzik, tiyatro, dans, spor ve satranç gibi ders dışı faaliyetlere de yer vermekteyiz. Öğrencilerimiz ders yılı boyunca çeşitli yarışmalara katılmakta ve okulumuza dereceler kazandırmaktadır.