Tara Demirci

1986 İstanbul doğumludur. İlk öğrenimini Özel Esayan Kız Lisesi, orta öğrenimini ise Feriköy Ermeni İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır. Lise öğrenimine Nişantaşı Rüştü Uzel Meslek Lisesi'nde devam etmiş, 2005 yılında Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Surp Pırgiç Ermeni hastanesinde danışman olarak görev yapmıştır. 2008 yılında başladığı Ö. Feriköy Ermeni İlköğretim Okulundaki görevine devam etmektedir.