Selin Demircioğlu

1981 İstanbul doğumludur. İlköğrenimini Özel Levon Varuhyan E.İ.Ö.O, orta ve lise öğrenimini ise Özel Esayan Lisesi'nde tamamlamıştır. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Özel Karagözyan E.İ.Ö.O'da çalışmaya başlamıştır ve 6 yıl çalışmıştır. 2011 yılı itibariyle Getronagan Lisesi’nde çalışmaktadır. 2010 yılı itibariyle de Özel Feriköy E.İ.Ö.O.'da çalışmaya başlamıştır.