Hera İskenderoğlu

1965 İstanbul doğumludur. Ana okul ve İlkokul öğrenimini Özel Esayan Ermeni İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini Özel Şişli Koleji’nde tamamladıktan sonra 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji  Anabilim Dalı Sosyal Antropoloji Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Bölüm Başkanlığı’nda Türkiye Kültür Haritası oluşturma çalışmaları kapsamında “İzmir İli, Bayındır İlçesi, Hisarlık Köyü Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı” konulu tez çalışmasını  hazırlayıp sunarak mezun oldu.  (Bu aşamada yaklaşık bir buçuk ay aralıklarla köyde yaşadı).
2005 yılı bahar döneminde İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Eğitim Yönetimi” konulu eğitime katıldı, tamamladı ve sertifikasını aldı.
2009 ve 2016 yıllarında Ermenistan’daki “Öğretmen geliştirme” eğitimlerine katılmış sertifikalarını almıştır. 2009 yılında ayrıca “Özel Takdir Belgesi” almaya hak kazanmıştır. 2010 ve 2015 yıllarında Ermenistan’a Batı Ermenicesi alanındaki çalışmalara konuşmacı olarak davet edilmiştir. 2011 yılında ise Lübnan’daki Batı Ermenicesi alanındaki seminer programına T.E.A.O.Öğretmenleri Vakfı tarafından temsilci olarak seçilmiş ve konuyla ilgili sunum yapmıştır.
1998-1999 eğitim ve öğretim yılında Özel Feriköy Ermeni Okulu’nda göreve başlamış ve halen aynı kurumda görevine devam etmektedir. 2002-2003 Eğitim Öğretim yılından itibaren Özel Topkapı Levon Vartuhyan Ermeni  Okulu’nda da göreve başlamış 16 yıl kesintisiz görev yapmıştır.
2016 Eylül ayından itibaren,  Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölümü’nde de Ermenice dersi  öğretim elemanı olarak göreve başlamıştır ve halen devam etmektedir.
2018 Ocak ayında ise Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde yürütülen “Çocuklar İçin Felsefe ( P4C ) Eğitmen Eğitimi” programına katılmış ve P4C Eğitmeni sertifikası almıştır.
2020 Şubat ayında ise Okul genelinde verilen eğitimle “LIONS QUEST” Yaşam Becerileri Programı Eğitmen Sertifikası almıştır.
Evlidir, iki yetişkin çocuk ve bir torun sahibidir.