Eliz Berin

1979 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ö. Feriköy Ermeni İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini ise Ö. Getronagan Ermeni Lisesinde tamamlamıştır. 2000 yılında Marmara Ünv. Atatürk Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programını tamamlamıştır. Halen görev yaptığı Ö. Feriköy Ermeni İlköğretim Okulunda 2001 yılında göreve başlamıştır.