Türkçe

Özel Feriköy Ermeni Ortaokulu'nda Türkçe eğitiminin amacı, öğrencinin dinlediğini, okuduğunu anlama; duygu, düşünce, tasarı ve izlenimlerini sözlü ve yazılı anlatabilme becerilerini geliştirerek bu alanlarda yetkin duruma gelmesini sağlamaktır. Dilbilgisi eğitimi de bu bağlamda ele alınır. Dil ve düşünce arasındaki sıkı bağ düşünüldüğünde, Türkçe eğitiminin bir yönü düşünce eğitimine; dilin toplumsal boyutu düşünüldüğünde, bir yönü de öğrencinin çevresini tanımasına ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesine uzanmaktadır. Derslerde, dilin günlük kullanımını içeren gazete, dergi, kitap, TV programları, çeşitli belgeseller vb. her tür gereçten yararlanılmaktadır.

Özel Feriköy Ermeni Ortaokulu'nda öğrenciye "düşünerek, sorgulayarak" okuma alışkanlığı kazandırılması da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. Yaratıcı yazma çalışmalarında öğrencinin anlatma yeteneğiyle birlikte düş gücünü geliştirmesi, duyuşsal davranışlar kazanması amaçlanır. Bu çalışmalarda verimliliği en üst düzeye çıkarmak için; okul içi etkinliklerin yanısıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği birçok yazılı ve sözlü yarışma faaliyetine katılım sağlanmaktadır.

Özel Feriköy Ermeni Ortaokulu'nda öğrencinin zihinsel süreçlerini dikkate alan ve bütünlük gösteren bir Türkçe eğitimi uygulanmaktadır. Böyle bir eğitim, kuşkusuz, öğrencinin lise, üniversite eğitiminde ve sonraki yaşantısında ona büyük bir destek sağlayacaktır.

Özel Feriköy Ermeni Ortaokulunda; dilin etkin kullanımı için; ders içi etkinliklerin yanısıra ders dışı etkinliklere de başvurularak; öğrencinin hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yeteneğini en yüksek düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda; milli ve dini törenlerde sunulmak üzere öğrencilere oratoryolarda, skeçlerde, şiir okuma çalışmalarınde ve sunumlarda dili kullanma becersinin geliştirmeye yönelik görevler verilmektedir.