Sosyal Bilgiler

Okulumuzda sosyal bilgiler dersinde; çağımızın değişimini anlayabilen, sürece uyabilen ve evrensel değerlere yönelik kazanımlarıyla, değişimin öncüsü olabilecek bireylerin yetişmesini gerçekleştirebilecek bilimsel program uygulanmaktadır.
Sosyal bilgiler dersinin işleniş amacına uygun olarak bu alanda vizyonumuz;
Evrensel insanlık değerlerini benimsemiş, çağın bilgi düzeyinin donanımına sahip, insan haklarını bilen, sosyal bilimleri öğrenmeye istekli, kültürel değerlerimizi özümsemiş, Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğrenmiş, doğaya ve çevresine karşı duyarlı, okumaya çalışan, sorgulayan ve yorumlayan, eleştirebilen ve eleştirilere saygı duyan, siyasal ve sosyal anlamda katılımcı, ekonominin önemini kavrayabilen ve girişimcilik değerleri kazanabilen ve yaşadığı coğrafyanın nimetlerini değerlendirebilecek bireyleri yetiştirmektir.
Bilgi üretimi inanılmaz hızla artmaktadır. Bilgiyi üretenler ve kullananlar günümüzde etkindirler. Yönlendiren, yöneten ve en çok kazanan güç haline gelmişlerdir. Öğrencilerimizi bu değişime hazırlayacak ve değişimin öncüsü olacak bilgi ve beceriyi kazandıracak bilgilendirmeyi edindirmek sosyal bilgiler programının amacıdır.
Bu doğrultuda:

 •    Her açıdan öncelik; sağlıklı ve mutlu olmaktır.
 •    Merkezi ve diğer sınavlarda başarıyı yakalayacak bilgilendirmeler gerçekleştirilmektedir.
 •    Eğitim ve öğretimde öğrencilerin tümünü kapsayacak yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.
 •    Okuma, anlama, sorgulama, yorumlama, tartışma ve eleştirilere açık olma                                  kazanımları edindirilmektedir.
 •    Sorunlar karşısında duyarlı ve çözümler üretmeye odaklı bireyler yetiştirilmektedir.
 •    Tarih, coğrafya ve kurallar bilgisi kazandırılmaktadır.
 •    Haklarını bilen, haksızlık karşısında hak arayabilen, haksızlık yapmayan, özür dilemesini bilen        ve sorumluluğunun farkında olabilen bireylerin yetişmesine gayret gösterilmektedir.
 •    Sınıf içi etkinlikler, sınıf dışı aktiviteler ve gezilerle program eğlenceli hale getirilmektedir.
 •    Dersler işlenirken, çağın koşullarına uygun materyaller kullanılmakta, temel ve                            güncel kaynaklar takip edilmektedir.
 •    Bilginin öğretiminden ve ezberinden ziyade, bilgiye ulaşma yolları ve bilgiyi                                kullanma stratejileri kazandırılmaktadır.
 •    Her açıdan güzel bir geleceğin oluşturulması için MEB müfredatı doğrultusunda                          program uygulanmaktadır.