Rehberlik

Okulumuzda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde “gelişimsel ve önleyici rehberlik” yaklaşımı benimsenir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisimiz öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik alanlarda hizmet verir.

Öğrencilerimizin,
  • Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmeleri
  • Kendilerini tanımaları
  • Sağlıklı bir benlik geliştirebilmeleri
  • Çevrelerini tanıyıp, değerlendirebilmeleri
  • Kendileri ve çevrelerine saygılı olmaları
  • Sorun çözme becerilerini geliştirmeleri
  • Doğru tercihler yapabilmeleri hedeflenir.
Bireysel görüşmeler ve ihtiyaca göre belirlenen çeşitli rehberlik etkinlikleri ile öğrencilerin etkili iletişim kurma, karar verme ve çatışma çözme gibi becerileri geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılır. Psikolojik Danışmanların öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle yaptığı görüşmeler “gizlilik prensibi” ne göre işler. Bireyi tanıma çalışmalarında temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisimiz bireysel farklılıklara saygıya önem vermektedir, her yaştaki danışanını farklı birey olarak algılar ve değerlendirir.

Sınıf rehber öğretmenleri ile yapılan sürekli görüşmelerle tüm öğrencilerin gelişimleri takip edilir. Öğretmenlerimizle alınan ortak kararlar sonucunda yapılan plana göre öğrencilere gerekli destek sağlanır.

Öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek, okul-aile işbirliğini sağlamak amacıyla velilerimizle belli aralıklarla görüşmeler yapılır. Ayrıca onların gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda, uzmanların davet edildiği öğrenci ve veli eğitim seminerleri düzenlenir.

Rehberlik birimimiz öğrencilerimizin psiko-sosyal gelişimleri açısından etkili olduğuna inandığı sosyal etkinlikler, projeler, sportif ve sanatsal faaliyetleri destekler ve gerekli katkıları sağlar.