Okul Öncesi

Özel Feriköy Ermeni İlköğretim Okulu Anasınıflarında uygulamakta olduğumuz etkinliklerimiz çocukların yaparak ve yaşayarak katılımcı olabildikleri bir eğitim ortamında gerçekleşmekte ve herkesin birbirinden farklı şekillerde öğrendiği göz önünde bulundurularak farklı öğrenme metodlarına göre planlanmış etkinlikler ve branş derslerinden oluşmaktadır.
 • Eğitim Programımız:
  Eğitim programımız çok yönlü gelişimsel bir programdır. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yöneliktir.
  Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.
  Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.
 • Matematik Çalışmalarımız:
  • Eğitim programımızda yer alan matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:
  • Serbest Keşfetme
  • Örüntü Oluşturma
  • Gruplama ve Sınıflandırma
  • Sayma
  • Mukayese etme
  • Grafik Oluşturma
  • Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.
Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.
 • Bilimsel Aktivitelerimiz:
  GEMS (Great Explorations Math and Science) Üniteleri
  • İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş olan GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.
  • Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
  • GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.
  • Okulumuzda uygulanan bazı GEMS üniteleri: Karıncalar, Arılar, Yumurtalar, Ağaç Evler, Penguenler, Kelebekler, Hazine Kutularıdır.
 • Scamper Tekniği ve Göster-Anlat:
  • Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.
  • Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.
  • Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.
 • Proje Çalışmalarımız:
  • Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
  • Hayal gücünü kullanma,
  • Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme,
  • Problem çözme becerisi,
  • Sorgulama,
  • Dönüşümlü düşünme,
  • Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
 • Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışması:
  Anadil ile ilgili ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 4-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıdıkları , kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.
  Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.
 • Değerler Eğitimi:
  Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.
  Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.
  “Sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, dürüstlük” gibi temel değerler ele alınmaktadır.
 • Geziler:
  Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlıyoruz. Geziler ile hedefimiz; çocukların araştırarak, merak ederek, neden-sonuç ilişkisi kurması, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmesi, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamasını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modellerini kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çok çeşitli mekanlar gezilerimiz için tercih ettiğimiz mekanlar olmaktadır.
  Gezi dönüşü okula gelindiğinde gezi hakkında duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlatımına “İzlenim Etkinliği” denir.
 • GÜNLÜK İŞLEYİŞ
  • Anadili Etkinliği:
   Anadillerini kullanabilecekleri etkinliklere yer vererek yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.
  • Drama:
   Öğrencilerimizin duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda, rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik, etkin olarak katıldıkları dramatizasyonlar yapılmaktadır.
  • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları:
   Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerileri geliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkındalığı arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerisini geliştirmek, el - göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları yapmak amaçlanmıştır.
 • Fen ve Matematik Etkinlikleri:
  Öğrencilerimizin öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını arttıracak, deneyler, gözlemler, geziler ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Fen ve doğa etkinliklerinde amacımız öğrencilerin yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmelerine olanak sağlamaktır.
 • Sanat Etkinlikleri:
  Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır.
  Branş Dersleri:
  İngilizce ,Modern Dans,Rehberlik, Görsel Sanatlardır.