Matematik

Okulumuzda matematik öğretimi 5. Sınıftan itibaren branş öğretmenleri ile verilmektedir. Amacımız, öğrencinin ilk dört yılda aldığı temel kavramları pekiştirerek sayı ve işlem kavramlarını derinleştirmektir. Ayrıca, öğrencilerin edindikleri bilgi ve teknik becerileri; problemleri çözmede, günlük yaşantılarında ve farklı derslerde verimli şekilde uygulamalarını sağlamak da matematik derslerinin kazanımlarındandır.
Öğrencilerimize matematiğin bir hayat biçimi değil, hayatın bir matematik biçimi olduğunu öğretiriz. Problem çözmede matematiksel kavramların ve kuralların anlamını bilen ve yerinde kullanabilen, araştırma-inceleme için verilenleri kullanabilen, çözüme ulaşmak için doğru sorular sorabilen, yaptıklarını tarif edebilen ve deneyimlerine dayanarak problemlerin sonuçları hakkında tahminler yapabilen öğrenciler yetiştiririz.
Matematiğin sadece sınıf ortamı, ders kitabı ve ders defterleri ile sınırlı olmadığına rehber olmaya çalışırız. Görsel materyaller ve yardımcı kitaplar kullanırız. Öğrencilerin kazanımlarını sınavlar ve testlerin yanı sıra performans ve proje ödevleriyle de pekiştiririz.