İngilizce

Uluslararası düzeyde en geçerli dil olması nedeniyle okulumuzda öğrencilere Ermenice ve Türkçe’nin dışında yoğun bir İngilizce eğitimi verilmektedir. İngilizce dil eğitimi anaokulunda başlamaktadır ve daha üst sınıflarda giderek yoğunlaşmaktadır.
İngilizce eğitimine anasınıflarında başlanılmasının nedeni bu yaş grubunun oyunla birlikte, yeni bir dili daha kolay öğrenebilmesidir. Buradaki amaç öğrencilerde farkındalık yaratmaktır. Bu seviyedeki öğrencilere yönelik şarkı söyleme, hareketli oyunlar oynama, boyama ve drama çalışmaları ile chant söyleme gibi etkinlikler yer almaktadır. Bunun yanı sıra yakın çevresinde gördüğü eşyaların, yiyeceklerin, hayvanların, renklerin sayıların İngilizce karşılıklarını öğrenmeleri amaçlar arasındadır.
Ana okulunda temeli atılan İngilizce’nin 1, 2, ve 3. sınıflarda daha kalıcı olmasına çalışılmaktadır. 1. sınıfta dinleme ve konuşmaya yönelik çalışmalar yapılmakta ayrıca ikinci yarıyılda da yazı çalışmasına geçilmektedir. 2 ve 3. sınıflarda ise artık kelime bilgisini arttırarak konuşma dinleme, okuma ve yazmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Sınıf içi, gerçek yaşam ortamları yaratılıp diyaloglarla pekiştirilmektedir. 4. sınıfta öğrencilerin yaş grubu göz önünde bulundurularak dilbilgisi, okuma-anlama çalışması yapılmakta ve performans görevi ve projeler aracılığıyla anlatım becerirlerini geliştirilmektedir.
5. sınıftan 8. sınıfa kadar daha yoğun bir program izlenmektedir. Öğrencilerin okuduğunu ve dinlediğini anlama, düşünce ve duygularını sözlü ve yazılı olarak iletme becerisini geliştirmeye ve kazandırmaya çalışılmaktadır. Her seviyede proje hazırlama ve sunum yapma becerileri de kazandırılmaya çalışılmaktadır.
İngilizcede yeterlilik gösteren öğrencilerimiz yıl boyunca kazandıkları becerilerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla Cambridge Üniversitesi’nin düzenlediği ESOL sınavlarına katılarak, başarılı sonuçlar elde etmektedirler.
Bütün bu çalışmaların yanı sıra öğrencilerin çalışmalarını sergilemeleri desteklenmektedir.
Yalnız ders başarısı değil İngilizcelerini sosyal hayatta kullanmaları  için öğrencilerimiz yüreklendirilmektedir.
Yılsonu gösterilerinin de bu amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz.
Sınıflarımızda dersleri daha zevkli ve kalıcı hale getirmek için teknolojiden de yararlanılmaktadır. Tüm sınıflarda bulunan bilgisayar ve projeksiyon desteğiyle dersler görsel ve işitsel materyallerle daha verimli bir şekilde işlenmektedir.