İlkokul

İlköğretim; çocuğa karşılanması gereken bedensel ruhsal ve toplumla ilgili gereksinimleri geliştirerek, değerli bir varlık olduğunu kavratmayı, onu kişilik ve karakter sahibi iyi bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.
Amacımız akademik ve sosyal açıdan gelişmiş, bilgi ve becerilerini günlük hayata aktarabilen, karşılaşacağı problemlere çözüm yolları üreten, kültür ve değerlerini tanıyan, kendini anadilinde rahatça ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilere kendi ana dilleri öğretilirken fikirlerini sözlü ya da yazılı bir biçimde ifade edebilmeleri için gerekli dilbilgisi, kelime bilgisi ve imla kuralları öğretilmektedir. Kişisel ve kültürel gelişimlerini desteklemek için araştırma ve sunum becerilerini kullanmaları hedeflenir.
Bu amaçla yeni ilkokul programı çerçevesinde öğrenci merkezli, interaktif eğitim yöntemlerini kullanarak öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenmelerini ve edindikleri bilgileri kalıcı olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak, öğretim materyalleri sahip olunan olanaklar çerçevesinde oluşturulur ve kullanılır.
Materyalleri hazırlarken teknolojik ve çevresel olanaklardan da yararlanır. Kişiye Özgü Öğretim Modeli kullanılarak, öğrencilerin öğrenme biçimlerdeki bireysel farklılıkları belirleme ve bu farklılıkları baz alarak öğretim sürecini planlama hedeflenmektedir.