Görsel Sanatlar

Sanat; genel anlamı ile duygu ve düşünce arasındaki iletişimi ortaya çıkarmakla beraber yaratıcılık sürecini desteklemektedir. Bu bağlamda Görsel sanatlar eğitimi, öğrencilerde görmeyi, algılamayı, farkında olmayı, hissetmeyi, özgür düşünmeyi kısacası öğrencinin kendisine ve hayata karşı duyarlılığının artmasını sağlamaktadır. Tüm bunlara bakıldığında Görsel Sanatlar dersi; görsel tasarım öğeleri, görsel tasarım ilkeleri ve yaratıcı birçok farklı teknikle beraber verilmektedir.

 • Görsel Sanatlar Dersinin Amaçlarına Bakıldığında;
  • Öğrenciye yaşamı ve doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak,
  • Öğrencinin yeteneklerini fark etmesi, kendine güven duygusunun gelişmesi,
  • Öğrencinin her alanda yaratıcı bakış açıları geliştirmesini sağlaması,
  • Öğrenciye her türlü araç gereç kullanarak görsel anlatın diline dönüştürme yeteneği sağlamak ve kullanma becerilerini geliştirmek,
  • Öğrenciye farklı tekniklerin getireceği anlatın zenginliğinin farkına varmasını sağlamak,
  • Öğrencinin kendini ifade sürecinde çıkabilecek sorunlara teknik çözümler üretebilmesini sağlamak,
 • Okulumuzun hedeflerine baktığımızda;
  Öğrencinin; ulusal ve evrensel değerleri kavraması, aklını, duygularını, hislerini kısacası hayatı sorgulama bilinci geliştirmesi, özgür ve yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmesi, yeni olanı kavrayabilme-mevcut olanı geliştirebilme yeteneğini kazandırmak ana hedeflerimiz arasındadır.