Fen

Fen eğitimi; öğrencilerin gelişim özellikleri, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak eğitim öğretim etkinlikleri ile hayata geçirilmesidir. Bundan da anlaşıldığı gibi eğitimde merkez insandır. Bu temelden yola çıkarak hedefimizi, çevresine karşı ilgili, keşfedici, sorgulayıcı, doğru karar verebilen, problem çözebilen, öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş, yeni teknolojileri anlayan, kullanan, geliştiren ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmek olarak belirledik. Bu hedeflere ulaşabilmek için, öğrencilerin aktif katılımına, öğrenme tarz ve hızlarına, bireysel ve birlikte öğrenme süreçlerine dayalı öğrenme stratejileri uygulamaktayız.  Öğrencilerimizin almış oldukları eğitim, açık fikirli olma, insanlık ve doğayı geliştirebilecek teknolojiyi yakalama ve karşılaştıkları problemleri çözebilme becerisi kazandırır.
 
Fen ve Teknoloji Dersinin Amacı


Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yaşam boyu öğrenme, araştırma yapma ve bilimsel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen ve teknoloji okur yazarı olarak yetişmesi birinci amacımızdır.
Özel Feriköy Ermeni İlköğretim Okulunda; öğrencilerimizin, bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen ve Teknoloji derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla işlenmektedir, Fen ve teknoloji dersi ile fen bilimlerindeki temel ilke ve kavramları ezberleyen değil yaşamında da kullanabilen; yapan, yaşayan, deneyen ve projeler üretebilen öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Derslerde konu ile ilgili deneysel etkinlikler anında yapılarak, animasyonlar ya da filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları araştırmaları ya da performans görevlerini yıl içinde, proje ödevlerini ise yıl sonunda proje günlerinde  arkadaşları ile paylaşma olanağı bulmaktadırlar.