Felsefemiz

MİSYONUMUZ :

Öğrencilerimizi; kişilikli, toplum içinde uyumlu, dilini çok iyi kullanabilen, gelenek ve kültürünü tanıyan üretken bireyler olarak bir üst öğrenim kurumuna hazırlamaktır.

VİZYONUMUZ :

Kendini geliştirebilen, çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşma bilincinde olan bireyler yetiştirmektir.