Ermenice

Özel Feriköy Ermeni Ana, İlk ve Orta Okulu olarak amacımız öğrencilerimizin ana dillerinde en yetkin düzeye ulaşmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz ana sınıfından başlayarak 8. sınıfa kadar kendi seviyelerine uygun olarak ana dillerinde eğitim almaktadırlar. Derslerimiz öğrenci merkezli, yapılandırıcı yaklaşımla ve öğrenmenin bütüncüllüğü çerçevesinde disiplinler arası çalışmalarla desteklenir.

Ermenice öğretiminde okuma, dinleme, izleme, konuşma, yazma ve dilbilgisi alanlarında öğrencilerimizi geliştirmek, görsel okuma, görsel sunu ile teknolojiyi de kullanarak onları “dünya insanı” olarak geleceğe hazırlamak ilkesini benimser.

Öğrencilerimiz yarı yıl ve yaz tatillerinde ilgi çekici kitaplar okumaktadırlar.
Öğrencilerimiz ana dil üzerine düzenlenmiş okullar arası yarışma ve festivallere katılırlar ve başarılı sonuçlarla okullarını en iyi şekilde temsil ederler.
Öğrencilerimiz kendi ilgilendikleri veya çalıştıkları konularla paralel panolar ve duvar gazeteleri hazırlarlar. Çeşitli konular veya kutlamalar hakkında kompozisyonlar ve şiirler yazarlar ve bu çalışmalar dergi ve gazetelerimizde yayınlanır. Bu da onlara tekrar yazma konusunda pozitif motivasyon olmaktadır.
Her alanda başarı ve ün kazanmış kişiler okulumuza davet edilirler ve öğrencilerimiz onlarla tanışır, sorular sorar ve sohbet ederler.


Ermenice dersindeki amaçlarımız:

 • Öğrencilerimize görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama becerisi kazandırmak,
 • Onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisini ve alışkanlığını kazandırmak,
 • Bilimsel, eleştirel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını öğrencilerimize kazandırmada ve problem çözme konusunda ana dilimiz Ermenice dersinin payına düşeni gerçekleştirmek,
 • Öğrencilere ana dillerini sevdirmek, Ermenicenin kurallarını sezdirmek, onları Ermeniceyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek,
 • Çeşitli etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek,
 • Onlara ana dilini bilmelerinin neden önemli ve gerekli olduğunu hissettirmek,
 • Sözlü ve yazılı çeşitli dünya kültür ürünleri yoluyla kendi kültürünü ve başka kültürleri tanımada; doğayı, hayatı ve insanları sevmelerine yardımcı olmak,
 • Onlara dinleme, okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak,
 • Tüm bu sayılan becerilerin kazanılmasında büyük katkısı olan “okuma” ( dergi, kitap, gazete ) alışkanlığının edinilmesi adına, Ermenice derslerinde, okuma ve değerlendirme çalışmalarına yer verilecek ve okunan ürünlerle ilgili pek çok farklı etkinlikler yapılacaktır.
 • Öğrencilerimizin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerilerini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin herhangi bir konu hakkında, bir topluluk karşısında düşüncelerini, tekrarlara düşmeden ve hata yapmadan, kendine güvenerek anlatabilmesini sağlamak,
 • Herhangi bir geziyi, okunan bir eseri, izlenen bir eseri- oyunu veya maçı eleştirebilmesini veya anlatabilmesini ( sözlü veya yazılı ) sağlamak.
 • Ermenice derslerimizde tüm bu sayılan amaçlarımızı davranışa dönüştürebilmek adına yaptığımız çalışmalar şunlardır:
  • Eksik tamamlama çalışmaları
  • Bilmece – bulmaca çalışmaları
  • Bireysel çalışmalar
  • Öğrencilerimizin geliştirmesi gereken alanları tespit ve geri bildirim çalışmaları
  • Ölçme değerlendirme çalışmaları.

  Ermenice dersiyle ilgili her türlü etkinlik ve çalışmaları web sitemizin “Sınıf içi etkinlikler” bölümünü ziyaret ederek takip edebilirsiniz.