Beden Eğitim

Öğrencilerin çok zaman sabırsızlıkla bekledikleri saatlerdir Beden Eğitimi ve spor  dersleri. Sıralardan, sandalyelerden kurtulup kendilerini biraz daha özgür hissedip, biraz daha özgür ifade ettikleri, eğlenirken öğrendikleri, öğrenirken eğlendikleri, hem fizyolojik, hem psikolojik, hem estetik, hem de teknik donanımlar kazandıran çok yönlü bir etkinliktir. Öğrencilerimizin psikomotor gelişmelerine katkıda bulunurken aynı zamanda arkadaşlık ve takım ruhu gibi değerlerin kazandırılması da hedeflenmektedir. Beden Eğitimi derslerinde, öğrencilerimizden beklediğimiz genel okul başarısındaki yüksek performansın sağlanması için, disiplinin kaçınılmazlığını da ısrarla vurgulamaktayız; çünkü bizce disiplinin olmadığı yerde başarı çok zor elde edilir.
Okulumuzun birinci kademesinde daha çok motor beceriler kazandırmayı hedeflerken, oyuna daha fazla yer vermekteyiz. İkinci kademeye geçildiğinde ise başta voleybol, basketbol ve tenis olmak üzere çeşitli spor branşlarının akademik öğretimini gerçekleştirirken, teorik bilgilerle de dersi zenginleştirmekteyiz. Atletizm ve kondisyon çalışmalarıyla desteklediğimiz derslerimizde, en çok önem verdiğimiz bir diğer konu da öğrencilerin değerlendirilme şeklidir. Beden Eğitimi derslerinde öğrenciler fiziksel kapasiteleri ve ruhsal farklılıkları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Öğrencilerden mutlak beceri değil, derse saygı ve katılımcılık beklenmekte, fiziksel ve beceri yetersizliği olan öğrenciler rencide edilmeden farklı yöntemlerle değerlendirilmektedir.
Okulumuzda Beden Eğitimi derslerinin en önemli hedefi, diğer ders gruplarıyla işbirliği içinde, sosyal potansiyele sahip öğrencilerimizin iç dinamiklerini harekete geçirerek, onları sosyalleştirmek ve kendilerine güvenen kişilik sahibi bireyler yetiştirmektir.