Akademik Dürüstlük Nedir?

“Akademik Dürüstlük”, kişinin eğitim ve öğrenim süresi boyunca, tüm akademik  etkinliklerinin kendi emeği ve ürünü olmasıdır. Bilgi hırsızlığı, kopyacılık, yalancılık, sahtecilik gibi olumsuz davranışlar “Akademik Dürüstlük” ile bağdaşmaz. Akademik Dürüstlük öğrencinin kendine ait ve orijinal fikir ve buluşlarını içerir. Öğretmenler, okul idaresi, öğrenciler ve veliler, öğrencilerin gelişen bilgilerini ve becerilerini özgün bir biçimde yansıttıkları çalışmalar beklerler. 

Akademik Dürüstlüğe Uygun Olmayan Davranışlar
  • Başka bir kişinin eserini kime ait olduğunu belirtmeden kopyalamak ya da özetlemek
  • Bir kişinin fikirlerini kendine ait gibi gösterip, kaynağını belirtmeden aynen ya da farklı sözcüklerle yansıtmak.
  • İnternetten alınan bilgiyi, kaynak belirtmeden ve araştırma yöntem ve tekniklerine
  • Kendi hazırlamadığı bir ödevi, kendine aitmiş gibi sunmak.
  • Kendi ödevini kopya etmesi için başkasına vermek.
  • Başka bir öğrencinin ödevini kopyalamak.
  • Sınavlarda diğer öğrencilerle işbirliği yapmak.
  • Ödev veya sınavlar üzerinde değişiklik yapmak, kendine ait sınav kâğıdını başkasınınkiyle değiştirmek.
  • Başkalarına ait bilgisayara izinsiz girmek.
  • Başkalarına ait ödev ya da çalışmaları, kitap, defter ve ders notlarını çalmak.