İdari Personelimiz

Ayda Tataryan
Azat Eczacıyan
Tanya Terziyan

Hizmetli Personelimiz

Gülşen Azak
Mayram Özçelik
Mihran Ayvalı
Şake Dişçi