Narot Sesil Karahisaridis

1982 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Özel Esayan Okulu’nda aldı. Okul hayatı boyunca ve sonrasında müzik, spor ve dansla ilgilendi. 1996 yılından beri Lusavoriç Korosu üyesidir. Lise hayatında Ermenice öğretmeni Baron Garbis Horasancıyan’ın da teşvikiyle Ermenice öğretmenliği için kendisine hedef koydu. Fransızca öğrenme hayalini de Marmara Üniversitesi Fransızca öğretmenliği bölümünü kazanarak gerçekleştirmiş oldu. Mezun olduktan sonra 2006 yılında kendi okulu Esayan’a dönüp Fransızca öğretmenliğine başladı. Aynı zamanda Baron Garbis Horasancıyan’ın yanında Ermenice derslere girdi ve 2020 yılına kadar Esayan Lisesi’nde hem Fransızca hem Ermenice öğretmenliği yaptı. 2021 yılında Özel Feriköy Okulu’na Ermenice öğretmeni olarak göreve başladı.