Karolin Çankırı

1990 İstanbul doğumludur. İlköğrenimini Özel Esayan Ermeni İ.Ö.O ve Lisesinde, orta ve lise öğrenimini ise Özel Mıhitaryan Ermeni İ.Ö.O ve Lisesinde tamamlamıştır. 2012 yılında Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikloji Bölümünden mezun olmuştır. 2013 Yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimi almıştır. Eğitimi boyunca Bakırköy Ruh Sağilığı Ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki ' Hastaların Rehabilitasyonuna Katkıda Bulunma Ve Onları Sosyal Hayata Kazandırma Projesi' ne katılmış, Çapa Araştırma Hastanesi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Özel Mıhitaryan Ermeni İ.Ö.O ve Lisesinde staj yapmıştır. 2012 Yılında Özel Feriköy İlk ve Orta okulunda göreve başlamıştır.