Kurucu Temsilcisi


Prof. Dr. Avadis S. Hacınlıyan

Lisans derecesini Robert Kolej (Şimdi Boğaziçi Üniversitesi) Fizik Bölümünden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Fulbright ve Enrico Fermi bursu ile gittiği The University of Chicago’dan aldı.

Sırası ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’nde çalıştı.

Halen Yeditepe Üniversitesi Fizik ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinde öğretim üyesidir. Ek görevli olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Kocaeli Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Devlet Planlama Teşkilatı Bilişim Özel İhtisas Komisyonu’nda bulundu.

Yurt dışında Trieste Uluslararası Teorik Fizik Merkezi, The University of Southern California, The University of California, Irvine’de misafir araştırıcı ve Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 6 Doktora tezi yönetti. 1981 yılı Tübitak Teşvik Ödülünü aldı. Uluslararası hakemli dergilerde 32 makalesi uluslararası konferanslara sunulan 14 yayınlanmış bildirisi vardır.

İTÜ ve Marmara Araştırma Merkezi’nde Fizik Bölüm Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesinde değişik dönemlerde Fizik, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türk Matematik Derneği, Türk Fizik Derneği, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, Robert Kolej Mezunlar Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesidir. Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu ve Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödül Jürisi üyesi, SEV Vakfı Eğitim Komisyonu üyeliği ve Feriköy Özel Ermeni Okulu kuruculuğu görevlerini yürütmektedir.