Vatandaşlık ve İnsan Hakları

Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü

AMAÇ:  Evrensel insan haklarının neler olduğu bilgisini bireylere kazandırmak. Haklarını savunma ve talep etme yollarını göstermek. Öğrenciye yakın çevresinde, bulunduğu her ortamda karşılaştığı sorunlarla, insan hakları çerçevesinde mücadele etme ve bu sorunların düzeltilmesi için neler yapılacağı bilgisini, davranışını kazandırmak. Haklara karşı duyarlı olmalarını sağlamak ve bu alandaki çalışma faaliyetlerine katılmak.
 
İÇERİK VE ETKİNLİKLER:
 
Okul meclisi ile ilgili çalışmalar yapmak.
İnsan Hakları ile ilgili bilgi ve belgeleri incelemek.
Çocuk hakları ile ilgili bilgi ve belgeleri incelemek.
Hayvan hakları ile ilgili bilgi ve belgeleri incelemek.
Doğanın korunması ile ilgili bilgi ve belgeleri incelemek.
Haklar konulu aktiviteler yapmak.
Şiddeti engelleyici çalışmalar yapmak.
Çevreyi konu edinen çalışmalar yapmak.
Hayvanların sevdirilmesi ve korunması ile ilgili çalışmalar yapmak.
Yardım organizasyonları gerçekleştirmek.
Gezi ve gözlemlerde bulunmak.
Sinema ve tiyatro faaliyetlerine katılmak.
Ağaç dikme, sokak hayvanlarını besleme gibi faaliyetlerde bulunmak.