Müzik

Müzik Kulübünde öğrenciler doğru ve güzel şarkı söyleme konusunda yönlendirilir.
Temel hedef, toplu şarkı söyleme kurallarına uygun olarak, birlikte şarkı söyleme zevkinin paylaşılmasıdır.
Koro kültürünün yerleşmesi dışında, bireysel performans gösterme yetisine sahip öğrencilere de bu konuda gereken yönlendirmeler ve imkan sağlanır.
Müzik aleti çalma becerisi olan öğrencilerin de önemli gün ve törenlerde enstrümanlarıyla performanslarını ortaya koymaları için gereken  yönlendirmeler yapılır.