Kültür Edebiyat ve Kitaplık

Amaç: Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak öğrencilerimizin kendine güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye, eleştirel düşünebilme ve kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirerek, sanatsal etkinliklere ilgi ve merak uyandırma doğrultusunda gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Kültür Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübünün Öğrencilerine Kazandırmaya Çalıştığı Beceriler:
1. Öğrenciler arasında edebiyata, sanata ilgi ve merak uyandırmak
2. Özgür, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunmak
3. Okuma alışkanlığının geliştirilmesini sağlamak
4. Yazma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak
5. Kendilerini ve yeteneklerini tanımasını ve değerlendirme becerisini kazandırmak
6. Topluluk karşısında kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak
7. İçinde yaşadığı çağı değerlendirebilme becerisi geliştirmek
8. Farklı görüş ve düşüncelere hoşgörü gösterebilme becerisi kazandırmak
9. Grup bilinci oluşturma ve organizasyon yeteneğini geliştirmek
10. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak
11. Kütüphane faaliyetlerine katılma alışkanlığı kazanmak.
12. Drama çalışmalarıyla kendini ifade etmek.

Kültür Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübünün Etkinlikleri:
 Okuma çalışmaları yapmak
 Kültürel etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek 
 Güncel konularda ya da seçilen eserler üzerinde kişisel eleştiriler yapmak
 Yazma alışkanlığı kazanmak.
 Edebiyatla ilgili yarışmalara katılmak
 Dinletiler, skeçler hazırlamak 
 Kütüphanelerden daha çok öğrencinin yararlanmasını sağlamak
 Kütüphanenin düzen ve intizamını sağlamak