2010-2011 8. Sınıf Mezunlarımız

1   Aren Hızlan 27   Melisa Moryan
45   Dikran Damar 64   Roy Pek
65   Şahin Barmaksız 71   Arman Çam
76   Nedim Norayr Kuş 80   Linda Muratyan
89   Zepür Altınkaya 104   Tenya Meşebüken
139   Alen Polat 143   Talya Kürkçüoğlu
144   Minas Balcı 146   Aykun Çankırı
147   Şant Dağlıyan 148   Nare Gavrilof
149   Katrin Aşçıoğlu 152   Norin Teodorosyan
153   Sarven İpekli 154   Lorin Gügüş
155   Alen Döner 172   Maral Dindar