2000-2001 8. Sınıf Mezunlarımız

1   Sesil Agopcan 2   Sayat Dağlıyan
3   Romina Ravul 103   Cansın Demir
104   Lerna Demir 105   Talar Sinanoğlu
106   A.Burag Keyişoğlu 107   Aren Bora
108   Jbid R. Küçükakbulut 109   Aret G. Çakmak
111   Sevil Gürgen 112   Arev Ganze
114   Serdar Çavdar 116   Aras Mazman
118   Maral Haçerisoğlu 119   Aksel Alacahan
120   Tanya Özçakan 133   Sasun Estükoğlu
4   Narod Daş 5   Tatyana Yulafçı
6   Sercan Edi Sakızoğlu 55   Muraz Sarangil
80   Akın Çanakcı 84   Arda Özümit
99   Nayat Bal 122   Hasmig Tamar Bal
124   Kami Çilingiryan 125   Can Menşur
126   Aren Güldemir 128   Artür Manukyan
129   Karin Yasulkal 131   Roy Kalpakcıoğlu
132   Sevan Katrancıoğlu 134   Maral Kazan
135   Jilda Sar 138    Aykun Çetinkaya