1991-1992 8. Sınıf Mezunlarımız

1   Rejan Özaznavuryan 8   Burak Süzgün
14   Herman Çil 15   Murat Seyrek
17   Gülizar Demir 22   Lena Nas
23   Istepan Balık 24   Murat Tüysüz
27   Arsen Zaruk 32   Karin Tamar Aynayüz
35   Elmas Kalaycı 44   Selin Kılıçer
56   Serli Kılıçoğlu 57   Şahan Kaya
70   Nışan Yapıcı 83   Uğur Agop Uğuz
91   Karin Afacan 92   Sevan Taş
149   Karolin Senon 165   Nuran Bal
166   Roy Kehyeyan