1983-1984 8. Sınıf Mezunlarımız

13   Aslin Çetinel 18   Nıvart Akkaya
23   Ared Şişmanoğlu 34   Tanya Keşişoğlu
37   Ayda Tosun 38   Ayda Tosun
39   Silva Camgöz 46   Tanya Ozinyan
62   Benyamin Benlioğlu 70   Vilma Harzivartyan
71   Karin Acemoğlu 74   Murat Silahlı
77   Linda Menekşe 83   Vilma Tanışman
92   Katrin Filibosyan 97   Garbis Şimşek
113   Takuhi Meline Özodabaşyan 117   Harutyun Sarıçoban
120   Karin Taşciyan 125   Armaveni İlda Kapril
127   Tanya Nagir 128   Hripsime Çavuşoğlu
144   Karin K. Nazaretyan 147   Rita Muratoğlu
149   Vilma Kestekyan 152   Erman Nişan
159   Liliyan Alyanakziya 167   Karin Abkar
168   Haçik Şahin 171   Diran Karadağ
182   Karin Yandımoğlu 184   Jbit İşhanyanoğlu
185   Kirkor Şahin 190   Ayda Taşçı
201   Maral M. Cavak 203   Melida S. Çepkin
221   Akabi Çapkan 229   Ayda İpekli
235   Mari Ayda Bilgin 300   Gülbahar Akaya