1972-1973 8. Sınıf Mezunlarımız

1   Araksi Kantarcıoğlu 10   Sirag Arman
17   Aram Polat 19   Rupen Asaturoğlu
24   Talin M. Kazancıyan 25   Misak Kazancıyan
38   Haygazun Yemenciyan 40   Harutyun Terziyan
45   Madlen Ada 63   Ardemiz Minaslı
64   Vartuhi Kışgelek 72   Arşak Erpınar
86   Paylak Kerti 101   Sürpik Tosun
104   Şuşanik Nazlıoğlu 121   Vartanik Zaruki
134   Dikran S. Karagözyan 148   Mıgirdiç Çapkan
161   Raffi Artin Marukoğlu 172   Levon Nazaretyan
186   Arto Şahinoğullarından 202   Artin Gülkeser
207   Ardaşes Çağlı 220   İstepan Mihran Arman Karahan
230   Sona Mayda Gezuroğlu 234   Setrak Çopuroğlu
235   Zıvart Uzatmacıyan 245   Ari Kevork Günter
248   Arsen Agonaoğlu 250   Karabet Topuzoğlu
262   Levon Yangın 263   Edmon Tahmizoğlu
265   Artin Şirinpınar 269   Ohannes A. Sabuncu
275   Herman Saykı 277   Sırpuhi Yazmacı
278   Tanya H. Haçikyan 281   Jilber Tabaker
286   Onnik Keropyan