1967-1968 8. Sınıf Mezunlarımız

Bu sınıfa ait fotoğraf bulunamamıştır. Fotoğrafı olanların okula ulaştırmasını rica ederiz.
3   Serkis Delice 9   Takuhi Derinden
10   Armenuhi El 12   Kamer Kupeli
15   Cesur Arıdağ 21   Şuşan Canik
22   Kevork Gutsuz 24   Harutyun Ergüneş
25   Yervant Çoşkun 40   Viktorya Vartıvanyan
43   Nuran O. Astarcı 46   Ardaşez H. Keşcioğlu
58   Masis Yazmacıyan 79   Hrant Manukyan
83   Varujan Havıters 98   Arpine Artun
138   Levon Uluer 155   Agop Cemcemoğlu
168   Dikranuyi Küçükçiçekcioğlu 197   Mesrop Yıldız
202   Mari Kışkelek 212   Toros Ziflioğlu
232   Levon Kırımlıoğlu 244   Kevork Aslanoğlu
249   Harutyun Bal