1962-1963 8. Sınıf Mezunlarımız

Bu sınıfa ait fotoğraf bulunamamıştır. Fotoğrafı olanların okula ulaştırmasını rica ederiz.
6   Serkiz Armutçu 7   Natya Özaznavuryan
17   Dikran İmırhanoğlu 22   İrina Lokmagözyan
24   Manuk Yıldız 25   Istepan Özsemerciyan
34   Arman Derderyan 36   Erutin Haykanoğlu
40   Süren Bogosyan 41   Hırant Rakıpınar
43   BerçLarabet Bagdasar 53   Nadya Silva Çamiçyan
58   HAyık Aram Tataryan 59   Jirayr Arman Boyacıoğlu
60   Garo Boyacıoğlu 67   Mıhran Krakızyan
100   Seta Kanaryan 128   Jirayr Lafazan
231   Arto Bülent Kilimli 236   Antranik Ara Benzer
251   Yercanik Sırap 255   Armenak Mutafoğlu
264   Mariam Kevser 268   Nurhan Adar
270   Sivart Köşger 283   Parseh Harutyun Güzelvarteresyan
285   Agop Kolyozyan 286   Araksi Celil
286   Agop Adam 296   Agop adam