1980-1981 5. Sınıf Mezunlarımız

31   Anjel Çağlıyan 48   Hilda Karabaş
109   Maral M. Cavak 199   Doğan Bulut
296   Leda Musailoğlu 332   Nelli Zaralı
342   Mari A. Bilgin 571   Nubar Ugur
576   Maneyil Sarıaslan 580   Nurhan Çolakoğlu
585   Erol N. Güzeldevletyan 586   Edmon Nergizyan
591   Liliyan Alyanakziya 597   Tanya Ozinyan
604   Ayda Tosun 604   Tanya Keşişoğlu
605   Diran Karadağ 615   Nuvark Akkaya
629   Aylin Mermer 646   Herman Lokmagözyan
654   Masis Maşal 687   Elizabet Kasap
735   Agop Kazıkçı 736   Ani Kazıkçı
759   Manuk Kayaoğlu 784   Ohannes Karaca
815   Hermine Duvarcı 851   Armine T. Kilimli
88   Hagop Dizman 185   Anuşka Seferyan
196   Aras Anuşyan 271   Herman Konca
276   Ari Berberyan 498   Ercan Nişan
515   Çiğdem Arat 542   Satenig Çakıcı
567   Hermine Yulafcı 575   Murat Lazoğlu
581   İstepan J. Çerkezoğlu 588   Mikael Alatcıyan
595   Aslin Çetinel 596   Haçik Pınarbaşı
598   Şant Haylaz 606   Sevan Goganyan
609   Bercuhi Cumgezeroğlu 610   Nıvart Gülleyan
613   Aleks S. Bağdikyan 617   Nuran Yüceyatak
630   Silva Camgöz 636   Arşak Özçelik
645   Benyamin Benlioğlu 648   Tatyana T. Semerciyan
649   Arman Hança 664   İra Kıymet
836   Maral Budak 846   Karin Acemoğlu
Bu sınıfa ait fotoğraf bulunamamıştır. Fotoğrafı olanların okula ulaştırmasını rica ederiz.
40   Haçik Demirci 52   Herman Tekir
105   İda Topçu 147   Dalida Karanfilyan
150   Aylin Cemcem 267   Arman Gümüşak
280   Rafi R. Kayıkcıyan 305   Anahit Nas499
314   Takuhi T. Karaoğlanoğlu 499   Alin K. Kazancıyan
521   Silva Keşişoğlu 562   Murat Divrikli
565   Makruhi Tosun 572   Kevork Bayraktaryan
594   Harutyun A. İşanlar 614   Dikran A. Kazancıyan
616   Haçik Kotikoğlu 622   Kaya Markaroğlu
623   Eliz Çınaryan 628   Aret Kayaoğlu
632   Nuran Üstün 633   Berna Neidik
642   Sevan S. Kaçi 653   Agop Keskin
660   Varter Muratdağı