1967-1968 5. Sınıf Mezunlarımız

27   Erim Çimen 32   Krikor A. Artun
78   Garabet Özdivrikli 107   Turfanda Delice
108   Gilda Topuzoğlu 173   Baruyr Yorulmaz
186   Bedros Merzuvan 210   Araksi Afetyan
222   Armenuhi Çakıraslan 247   Suren Bağcı
279   Ardemiz Minaslı 502   Jüliyet Çikdem
532   Hayguhi Nevruzoğlu 597   Şinork Kutlu
598   Hariknas Bedikoğlu 617   Kalust Topalyan
638   Serkiz Ateş 640   Yerçanik Kasımoğlu
647   Dikranuhi Saraf 654   Ardaş Arman
667   Sirvart Boz 717   Melida Acemoğlu
736   Haçik Ohanoğlu 754   Ayda Gülağaç
812   Zarman Kahyaoğlu 863   Arusyak Kestekyan
899   Lusi Karaba 900   Herman Ayvazyan
901   Linda Özçulcu 920   Lutfik Okcu
926   Vahe Çok 938   Hermine Gazaroğulları
940   Mayram Yöndem 1096   Harutyun Özgopoyan
1175   Karnik Üzel 1185   Haygül Karaoğlu
1206   Maksut Özboyacı 1290   Siranuş Karacoğlu
1300   Garbis Kendirli 1365   Mesrop Benli
14   Suna Güngördü 75   Lusin Akgül
91   Zaruhi Şimşir 97   Arman Menekşe
172   Ara Markaroğlu 228   Herman Pesel
510   Harutyun Cihanyan 522   Mıgırdiç R. Torunyan
575   Nazlı Merkezoğlu 593   Serkiz Bulut
604   Giragos Nakış 624   Silva Boyacı
656   Armine Melkonyan 693   Vartan Özpirinç
705   Kevork M. Terziyan 710   Hovsep Kazanc
786   Araksi Ede 800   İstepan Özkalfayan
820   Rita Karanfil 821   Elizabet Potak
856   Vartuhi Kışgelek 867   Lusaper İşkurtulmaz
873   Rafi Levon Şadyan 882   Ehgsa Efkerelioğlu
889   Nuraper Avanos 908   Almenuyı Pırıç
942   Varujan Çelik 952   Haygazun Yemeniciyan
955   Manuşak Mardirosoğlu 959   Armen Çiçekli
961   Armen Piriç 963   Armen M. Gökçek
1031   Agop Midillioğlu 1079   Silva Aslanoğlu
1095   Sahag Yigar 1140   Mayram Günbilek
1172   Seta Nehabetyan 1182   Giregöz Billor
1186   Misak Kan 1292   Parseh G. Cancik
1293   Seta Yaplıcan
11   Hripsime Ani Mardirosyan 29   Astğik Arslanoğlu
34   Agop H. Gürsoy 39   Hıripsime Zaruki
121   Zepür Karabogos 132   Garabet Nersesyan
176   Haçik Cerkesoğlu 177   Yetvart Muratyan
190   Rita K. Büyüközen 643   Lusin Efkerelioğlu
652   Avak Avanoğlu 670   Nadya Vartivanyan
713   Norayr Hekimoğlu 769   Hovagim Karakeşişoğlu
790   Ani Atamantıyan 792   Hınazant Kumru
799   Serkis Hubeseryan 809   Levon Özgen
810   Anahit Deristepanyan 815   Araksi Selviyan
817   Talin A. Hovnanyan 829   Haygaram Taşcı
834   Karabet Baydar 836   Datevig Arslanoğlu
840   Hayik Pek 885   Noray Hanciyan
913   Ani S. Boyacıyan 914   Anahit Derderyan
916   E. Arpi Sarkisyan 945   Kirkor Boyacıoğlu
949   Nadya Mutadyan 951   Kevork Lazyan
993   Seta Çarkciyan 1043   Araksi Mampiryan
1046   Berç Gökberk 1073   Luyiz Turfanda
1101   Arto Sanosyan 1159   Araksi Kordoncıyan
1170   Ani Zakaroğlu 1365   Mesrop Benli
1373   Manuk Baydar