1962-1963 5. Sınıf Mezunlarımız

18   Kaspar Kaynaklı 19   İrma Osanna Elmokyan
22   Heranç Kumru 145   Marini Üzel
178   Arman Kasparyan 193   Kıymet Kölcü
297   Mayda Kalender 501   Ağavni Çakmak
546   Berç Erkıç 607   Mari Haçaduryan
796   Kirkor Agopyan 853   Misak Gurgunyan
937   Zivart Yiğar 981   Hovsep Sakızoğlu
1060   Annik Muratoğlu 1069   Gülüzar Kedilerli
1075   Vartuhi Değirmencioğlu 1081   Agop Kutlu
1090   Garabet Kutlu 1092   Levon Ohannes Derkevorkyan
1110   Luiz Derderyan 1113   Janet Torosoğlu
1120   Kirkor Ara Hamparyan 1123   Harutyun Nişanyan
1136   Ofsanna Lisan 1137   Narin Yeşiltepe
1167   Agop El 1171   Sirarpi Terziyan
1211   Takuhi Derinden 1215   Arpi Kalfaoğlu
1216   Hamparsum Hatemoğlu 1217   Ağavni Hatemoğlu
1220   Agop Güzünlüoğlu 1225   Stepan Surki
1226   Kirkor Raymond Alik 1228   Arşak Polat
1259   Varsenik Evlin Fenercioğlu 1262   Heriknaz Çelik
1265   Nıvart Aznif Aparikyan 1311   Hasmik Çilingiryan
1316   Silvart Pirinç 1320   Payline Dülgeroğlu
1330   Püzant Çilingir 1340   Arpiyar Tataryan
1346   Arşak Sezar Gamsaragan 1351   İrma Lilozyan
1362   Serkis Balıkçıoğlu 1365   Adrine Baltaoğlu
Bu sınıfa ait fotoğraf bulunamamıştır. Fotoğrafı olanların okula ulaştırmasını rica ederiz.
139   Zıvart Cezveciyan 149   Harutyun Jak Mutlu
191   Dikran Arman Kolancıyan 269   Sofia Zirekyan
283   Bedros Karanfilyan 543   Arusyak Berberyan
586   Varujan Karakeşişoğlu 601   Seta Sanoyan
641   Sırapyon Nalbant 691   Aznif Amirghan
702   Vahe Serkis İşlemecioğlu 732   Kirkor Bardisbanyan
819   Garo Ara Çilingiryan 841   Ani Kaplanyanoğlu
881   Aznif Zurnacı 936   Vahram Andonoğlu
1001   Herman Harutyun Sahakyan 1063   Elmas Camuzoğlu
1088   Herman Sarkisyan 1105   Jaklin Santikyan
1112   Karnik Maskal 1122   Varujan Avanus
1149   Dikran Kadehçiyan 1151   Nuran Özsemerciyan
1194   Kirkor Şeyhyan 1221   Hayguhi Haçikyan
1227   Serkis Yiğiter 1231   Vazken Özaznavuryan
1232   Silva Demirci 1292   Hayganuş Astğik Bağrı
1295   Eliza Alacahan 1296   Bayzar Alacahan
1297   Kirkor Özbek 1302   Mari Mario Çamiş
1310   Onnik Selvioğlu 1312   Nubar İbakara
1318   Takvor Papazyan 1328   Seta Atmacayan
1336   Elizabet Boyacıoğlu 1336   Linda Beatris Serkisyan
1337   Maktağine Tania Gümüşgerdan 1338   Harutyun Mamigon
1347   Raffi Geliboluluoğlu 1349   Aram Demiroğlu
1352   Levon Uluer 1367   Ardaşes Çavuşyan
1368   Kopernik Megatyan 1371   Aram M. Boğosyan
1373   Anuş Peruz Kevorkyan 1375   Ani Yeğyayan
1376   Kirkor Alacahan