KINALIADA KAMPI YÖNETİMİNİN TERTİPLEDİĞİ ERMENİCEYE ATFEDİLMİŞ 3.KELİME OYUNU YARIŞMASINDA OKULUMUZ 3. OLDU.

26 Temmuz 2018 Perşembe günü Kınalıada Kampı Yönetiminin tertiplediği Ermeniceye atfedilmiş 3.Kelime oyunu yarışmasında okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz; Alen Hırantoğlu,Lena Sarıoğlu ve Lidya Polat 12 ortaokul arasında üçüncülük elde etmiştir.