Seminerler

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİMİZ "STEM ÖĞRETMENİ SERTİFİKA PROGRAMI" NA KATILDILAR

Okulumuz Fen Bilimleri öğretmenleri Liza ÇAKAROĞLU ve Aylin CIRIL 23-24-25-26-27 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Merkezinin STEM Öğretmeni yetiştirmek için hazırladığı 40 saatlik "STEM Öğretmeni Sertifika Programı”na katıldılar.
           STEM Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik  (Engineering)  ve Matematik (Mathematics) alanlarında bir dizi inceleme, araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımdır. Bu süreçte öğrencilere STEM eğitimi aracılığı ile bilimsel süreç, problem çözme, üst düzey düşünme becerilerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi,  STEM alanlarına yönelik tutumlarının pozitif hale getirilmesi amaçlanmaktadır.