Seminerler

ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ EMMİ PİKLER PEDAGOJİSİ KONFERANSINA KATILDILAR

Anaokulu sınıf öğretmenlerimizden Karin AHRUN, Tara MEYDAN ile psikolojik ve rehberlik danışmanımız Karolin ÇANKIRI 16 Ocak 2016 Cumartesi günü Haliç Üniversitesinde gerçekleştirilen “Emmi Pikler Pedagojisi Konferansı” na katılmışlardır. Çocuklara saygı duyulması, onurlarının korunması ve onlara eşit insanlar olarak davranılması ilkelerine dayanan Pikler Pedagojisi Emmi Pikler tarafından geliştirilmiştir.