Seminerler

ÖĞRETMENLERİMİZ, ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİNİN DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUMA KATILDILAR


Öğretmenlerimiz 5-6 Aralık tarihlerinde Özel Okullar Birliği’nin düzenlediği VI. Temel Eğitim Sempozyumu’na katıldılar. Sempozyumun bu yılki konusu “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” idi. Öğretmenlerimizin her biri “Bilinçli Farkındalık (Mindfullness)'', “Farklılıklara Saygı”, “Sosyal Beceri Eğitiminde Oyunların Kullanımı”, “Orff Uygulamaları ile Öz Farkındalık Geliştirme”, “Duyusal Oyun ve Öz Farkındalık”, “Sosyal- Duygusal Öğrenme Becerilerini Destekleyen Bir Sınıf Ortamı Yaratmak” ve ''Maker Hareketi'' konulu farklı çalıştaylara ve çeşitli panellere katıldılar. Edindikleri bilgi ve deneyimleri okulumuz öğretmenleri ile paylaştılar.